سرویس ها

طراحی لوگو
طراحی لوگو یک تصویرمناسب میتواند با ارزش تر از هزاران کلمه باشد.

لوگوی سازمان شما یک تصویر از نوع تجارتتان و شعار کاریتان درذهن مخاطبان و مشتریان ایجاد می کند. بنابر این لازم است که در طراحی لوگو دقت و حساسیت کافی داشت وآن را مطابق با اهداف کاری و تجاری یک سازمان طراحی کرد.

ما درکافه هارمونی، یک لوگوی جذاب و فریبنده برای جلب توجه مشتریان شما خلق می کنیم. تیم ما دارای طراحان ماهر و با تجربه ای است که پس از مطالعه در زمینه تجارت شما ، اهدافتان و جامعه خاطبانتان و هم چنین با در نظر گرفتن سلیقه شما در رابطه با طرح لوگوی مورد نیاز تصمیم گیری می کند و پس از اعمال نظر شما طرح لوگو نهایی خواهد شد.

آرم های طراحی شده توسط ما زیبا،ساده ودارای تاثیر ماندگار هستند و بر روی کسب و کار شما تاثیر مثبت و ماندنی خواهند داشت.

چناچه شما در آغاز تجارت هستید و تجربه کافی در این زمینه ندارید،می توانید با راهنمایی طراحان ما مطمئن شوید که لوگوی شما دارای انعکاس مناسبی است و می تواند نشان دهنده جایگاه شما در صنعت باشد.

تیم طراحان ما در کافه هارمونی امیدوارند بتوانند شما را در جهت دستیابی به لوگوی مورد نظرتان همراهی کنند.